" TABE SALAMAT LINGU NALATAI SALAM SUJUD KARENDEM MALEMPANG"
semoga bermanfaat bagi umat hindu kaharingan dimana pun berada

Sabtu, 18 Juni 2011

TANDAK


Tandak Lewu Murik Murung

Lewu Tumbang Murung
Lewu Batu Randang Tingang, rondong liang lentah tambun kaleka Liau Turus pandak, kabalen kapang, kamban tahajak iwa kabantus tambilok.

Juking
Lewu Tanjung Hanyi, rondong karangan penyang kaleka Liau Kapang baka petak rundung banama kamban tabilok baka darai lanting jalatien. Antang nyahi lentem langit kenyoi kilat randan ngangkuling peteng penyang. Katabalan uluh balai katapang uju bararenjeng mendeng. Panambusan Sali nusan kayu alau hanya baratandai mingkat.

Lewu Lupak Dalam
Kaleka Liau Garing randan bajamban laut. Kambang sihong ringkang tatean hariran.

Sei Barangas
Kaleka Liau Busun Gareng hagandang purun. Kamban baner sihung halejar pandung balau tambun tandipah pulau tonggal nganderang tingang nusa sahinya hengkuk Ranying.

Balanggar  
Kaleka Liau Langgau hantu pangios lewu pulu.

Tumbang Tagiring
Lewu olek rondong nasarang Rawing. Kaleka Liau Rawing basiak pamatas tungkup. Kamban lumba bahanyi pamisah ruang.

Badapung (Sambil)
Lewu Tambak Raja, rondang karangan penyang bulu. Kamban baringen kilat, baka ginjai tulang.  
Badapung (Gantau)
Kaleka Liau Gandang sanaman baka narah henteng palimantu baka tenong rewei raja endus habantusan. Baka rintuh tisoi kanaruhan.

Basungkai
Kaleka Liau Jala Bulau pali habirik baka tenong Riak Rawing. Kambun  untai rabia endus habarika baka rintuh ringkin lumba.
  
Kueh Tandak Lewu ?
•    Pulau Kupang kota Bataguh pamatang sawang pulau Kupang, kaleka ulek Nyai Undang.
•    Banau atawa Bahanau.
•    Basarang ?.

Tumbang Tarusan
Kaleka Liau Haramaung panjang ikohe, ngangkuling banama jahawen.

Raing
Kaleka Liau Gandang sanaman kanarah henteng kamban pali mantu baka teneng riwai laut Towong jongkarang endus habantuan baka rintuh selatan kariran.

Tumbang Bakampat
Kaleka Liau Burung Bulau busik pasebun raja. Kaleka Ayam Rabia kabantus ganggerang.

Tumbang Rasanggal
Kaleka Liau Taming Bulau, katengkan nyaru kamban talali rabia kabantus ganggerang.

Tamiang
Kaleka Liau Antang pasihai, busilo ruhung bahanyi mandui darah belum. Kamban kenyoi patenggan bajari pulan petah kapandaian tanggiri hamiring.

Juking (Kuala Kapuas)
Lewu Tambak Raja rondang banjang tarahan. Kaleka Liau Lunuk hai kajang tombang ulang hagandang kamban daringan datah tingkap kanarewong antang.
      

Tandak Lewu Murik

Juking Kompai
Lewu Juking kompai tajur ruhung. Kaleka Liau Uei Sigi baruntih sangkalemo.

Tumbang Maluen
Kaleka Liau Antang Pasihai basilo ruhung bahanyi mandui daha belum kamban kenyoi patenggau bajari pulang petah kepandoian tinggi hamaring.

Pulau Telo  
Pulau rotek kasanang manyang nusa lawang hajenjeng tandipah lewu kangajang apui nyaru rondong kaningkap bahan ganggereng. Kaleka Liau Nyaring gila –gila enteng. Jari mandoi asep sandawa laut kamban siakung rawe-rawe hanyie petah kapandoian paruru barantai.

Lewo Lentop Banama, Rondong Sempong Tihang
Kaleka Liau Moehoer batu bateras penyang, kambang sukai baluhing, halawu pulau lentop Banama Nusa sempong tihang.

Tumbang Sungei Dayang
Lewu Tambak Raja, rondong timbok kanaruhan. Kaleka Liau Rajan Pasang, baka lelep Lewu Pulu. Kamban kanaruhan jaramai baka lilap rundung jalatien.

Tumbang Sakaraung
Kaleka Liau Garantung korik tetawak lewu danom jalajan kamban janjingan rinjit titih rondong labeho pali.

Sungai Kayu
Lewo payong nyaho, rondong karawah batu sambang. Kaleka Liau Haramaung tiroh-tiroh entenge, bahanyi mandoi daha belum, tuntang Liau Luruk Garu sangkabilan hintung sangiang. Kambang pangadien kanto-kantok hanyi petah kapandoian tanggiri hamaring.

Tumbang Paraya
Kaleka Liau Antang pasihai basilo ruhung pamatas tungkup. Kamban kenyoi patenggau pamisah raung.

Lanting
Lewu Ranting Rondong pelabuhan banama. Kaleka Liau Gareng beloh soka lumpung matanandau. Kamban sihong hamaring. Sehungkir kamban kabanteran bulan.

Mandomai
Lewu olek  kalingu, rondong ampah timpong. Kaleka Liau Sawang belum merajak bukit batu. Kamban bonge hamaring manterus kereng liang.

Sungai Sangalang
Lewu Dandang dalam. Rondong paseban raja. Kaleka Liau Patahu menteng beheken luar palangka ruhung. Kamban mamben bahanyi petah badari luar tatanep salimbayong antang.

Sei Garantung
Lewu tahutun pantara, rondong teweh dare . Kaleka Liau Rangkang salingkat mandawen bulan. Kamban hengkun banturung mamumbung pehawang.

Tumbang Umap
Lewu Ulek kalinga, randang tambarang tingang, kaleka Liau Lunuk panjang.

Mantarei
Lewu Payong nyahu, rondong  ngajang gangerang. Kaleka Liau Rajan talawang basaki daha tambarirang.

Tangahon
Lewu Pandih Batu, rondong jumpang handiwung. Kaleka Liau Lunuk nyaho baka giring bulu. Kamban baringin kilat baka ginjai tulang.

Pantai (hila gantau murik)
Lewu Tahuton Liau Lampang, rondong nyaimbur tambon baputi.

Pantai (hila sambil murik)
Lewu Pantai Bulau, rondong gelombang pahalang, kaleka Liau Riwut dohong maliambong sambong selatan pulang panangkules bengkel bahanyi mutang giling pinang janji undun pamua lunuk bungai. Eka Antang Riak Rawing panasarang ambun balanga kenjoi ringkin loemba panasakui tambun repang garantung.

Tamiang
Lewu Olek Lawang Jata, rondong riak sanglemo Kaleka Liau Lamiang Bulau hantantaliasae serumput mihing bukit batu.Kambang hanyang rabia hantapiket banuas tanterus nyalong kereng liang.

Mangandam
Lewu Jakatan rundian, rondong riak batu sambang.

Penda Ketapi
Lewu Mandarit Garing rondong mandarut bulau, kaleka Liau Lunuk kajang lewu pulu kamban baringin datoh tongkap rondong hapamantai jalatien, Eka Antang Raja bagelang bulau kenyoi kanaruhan batingkat rabia.

Bapakang
Lewu jakatan, rondong salohan tandang.

Basuta
Lewu Bukit Tihang Jakatan Rawing. Rondong kereng tusang salahan tandang. Kaleka Liau Nyating gila-gila entenge nakaruan pain bukit panjang halawu pulang tanggung tingang nusa sangkai tarahan tandipah pulau kurik sumpin tamaun nusa simit junjung rawing.
      
Sei Dusun
Lewu Galang tarahan rondang masarang rawing. Kaleka Nyaring gila-gila entenge basilo ruhung, bqka tetes uhat bakau langit.

Manusup
Lewu Leleh Lentur Satasi rondang kanapan lasang. Kaleka Liau Lunuk hai teweng katelo dia bajombang bukit tingang papui kepat dia basale dandang.

Dahuyan Lawu
Lewu Ulek kalingo rondong riak haselan, Kaleka Liau Dahiang tabela jarang pampahiu dia tau metoh rawei pulu.

Sei Kapar
Lewu Ulek Kalinga, rondong riak batu sambang.

Penda Putik
Lewu olek kalingo, rondong sakatan randin tandang. Kaleka Liau gandang lamiang pamaripih pulu towong hanyang papalapak  jalatien. Tumbun tarantang riwutdohong maliambong sambung.

Tarantang
Lewu Lawang Patahu rondong salampak sawang. Kaleka Batu Lampang amba parei nyangen tingah.

Lamunti
Lewu Mandarai Sambang. Rondong kamesak lohing. Kaleka Liau Dohong tanggalong mara-marang tasale, tau mangarak penyang ije kasimpai. Halawu pulau tonggal nganderang tingang nusa sahin nyahengkok ranying.
      
Pulau Kaladan
Lewu Dandang dalam rondang talian surat. Kaleka Liau Lunuk sangkalemu belum manambai paseban raja. Kamban bangingen hamaring maninggang masigit kanaruhan.

Mantangai
Lewu olek lawang jata, rondong paget Hatalla. Kaleka Liau Nyaring gila-gila entenge makongan garing janjihin tihang.

Tapian Lisong
Lewu Olek Kalingo rondong palabuhan banama.

Kal
umpang
Lewo Pay
ung Nyahu rundung kaninding timpung. Kaleka Lunuk hai belum mambai masigid due habambai.

Leleh Baner
Lewu Leleh Lentur Santagi, rondong kankelong bengkel kaleka Liau Rajan Tambarirang Balua Bara Singkep Langit.

Katimpun
Lewu Dandang Dalam, rondang olek kalingo. Kaleka Liau Handiwung belum. Belom petak kasamboyan kambang pandong hamating hating kereng kasimbu laut.

Sei Ahas
Lewu Lawang Patahu, rondong tarian antang. Kaleka Liau Garantung kurik panyong lewo danom jalajan. Kambang jajungan rinyit titih rondang lebehu pali.

Katanjung
Lewu Olek kalingo rondong tahuton Liau Lampang. Kaleka Antang Pasihai basilo rohong baka tetes uhat marau langit.
Tawanan
Lewu Olek kalengo rondong nyapenda garing balemo. Kaleka Liau Tingang ije kadandang kajang pukung pahewan antang bungai due kapiting tingkap parajangan dahiang.

Tumbang Kajang
Lewu Dandang Taheta, rondong tarion antang, palus halawu nangkalau batang danum riak sangkalemo malangkawei guhung ringkin sangkalunyai.

Panti
Lewu Salampak Sawang rondong pandang bulan.

Aruk
Lewu Olek Lawang Jata. Rondong riak batu sambang.

Lawang Kajang
Lewu jakatan runjan rondong riak batu sambang.

Timpah
Lewu Nabasan sambang rondong riak batu sambang.

Longko Layang
Lewu jakatan runjan rondong nyampeda tihang bendera.

Tumbang Hiang
Lewu Dandang dalam rondang talian surat.

Tawai Baru
Lewu Dandang Taheta, rondong jakatan runjan.

Penda Ketapi Due
Lewu Uhat Marau Langit, rondang tahutan Liau Lampang.

Masaran
Lewu Ampah Durat rondang tihang bandera.

Kayu Bulan
Lewu Jakatan kalingo rondong  jakatan randin tandang.

Penda Payang
Lewu Olek Kalingo, rondong riang batun sambang.

Lewu Baru (Gantau Murik)
Lewu Tanjung Hanyi rondang karangan penyang.

Lewu Baru (Sambil Murik)
Lewu tahutan panatar rondong teweh dara.

Penda Muntei
Lewu Olek kalingo rondong kalapan lasang.

Kareta sei Jihi
Lewu Olek Lawang jata rondang tarian antang.

Tapan
Lewu Sakatan Runjan rondong jakatan randin tandang.

Tapan (gantau)
Lewu Tahutan Pantar rondong jakatan runjan.

Pujun
Lewu Ampah Surat rondong jakatan runjan.
Lewu sakatan runjan riak pantun sambang.

Marapit
Lewu Jakatan Runjan, rondang kajang apoi nyaro.

Mahuus
Lewu Jakatan Runjan rondong sakatan randin tandang.

Rohong
Lewu Jakatan Runjan, rondong olek kalingo.

Bajuh
Lewu Jakatan Runjan, Rondang pasang darah.

Penda Panguran
Lewu nyampeda garing balemo randan jakatan runjan.

Dandang
Lewu Jakatan Runjan, rondong olek kaling
u.

Tumbang Kakat
Lewu ayun hatanjung rondang pasang darah

Jangkang
Lewu Jakatan Runjang, rondang pasang darah.

Tambahan Keterangan

1.    Sei = Sungai.
2.    Mandomai = manumon sarita uluh bakas helo bara bawak kotak -  mandoi mai - atawa - mandoi umai.
3.    Juking Kumpai : Amon manumon tetek tatum, uluh bakas helo, ie te hila dipah Kuala Kapuas. Wayah to horan kaleka Tamanggung Tanjung Kompai Dohong, kajariae mindah akan lewu kehu seha wayah toh bagare Marabahan atawa huran asale Tumbang Bahan atawa Muara Bahan palus manjadi Marabahan.
4.    Pulau Telo : Manumon sarita uluh bakas helo, aton telo ije intu bentuk sungai kapuas te asale kapal perang Belanda kahem into nyelo 1830-1835, kejariae, manjadi Pulau Telo wayah toh.
5.    Basarang : Kaleka te metoh toh inampa tarussan akan sungai Kahayan (mintin) jari tembus benteng nyelo 1961 kepanjange 24,5 Km, kalombahe 30 meter tinai kahandalem 5 meter.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar